29 Ocak 2009 Perşembe

Konu Hakkındaki Pdf Dosyaları

Ulaşmak istediğiniz dosyaları, osmantunagokgoz[at]gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Mümkün olan en kısa sürede yanıt verilecektir.

--
Osman Tuna Gökgöz

İbn-i Sina Araştırmaları
Türkiye'nin en Kapsamlı İbn-i Sina Sitesi

2014

Yeni Bulunan Bazı Kaynaklar ve Son Araştırmalar Işığı Altında İbn Sina'nın Türklüğü Meselesi, Arslan Terzioğlu

2013
Complexity and Rationality of Avicenna's Pulsology, Mahdi Alizadeh...

Ibn Sina and the Theory of Management of Household, Idris Zakaria

İbn Sina Mantığında Şartlı Önermeler, Nicholas Rescher (Çev. Harun Kuşlu)

Avicenna The Metaphysics of the Rational Soul, Dimitri Gutas

Avicenna Among Medieval Jews The Reception of Avicenna's Philosophical, Scientific and Medical Writings in Jewish Culture, East and West, Gad Freudenthal...

2012
Sartre ve İbn Sina Arasında Ontolojik Bir Karşılaştırmanın İmkanı Üzerine, Eyüp Şahin 

 İslam Düşüncesindeki Yoktan Yaratma ve Kıdem Tartışmaları; Kelamcılar ve İbn Sina Merkezli Bir İnceleme, Ömer Ali Yıldırım 

İbn Sina'nın Metafizik Delili, Engin Erdem

İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, Ömer Türker,
(Kitap tanıtımı: Yakup Özkan)

Avicenna, Jon McGinnis, (Kitap tanıtımı: Kayhan Ali)

İbni Sina'ya Göre Mantık Yanlışları ve Sebepleri, Kamil Kömürcü

İbn Sina'da Kutsal Akıl ve Peygamberlik İlişkisi, Mustafa Yıldız

İbn Sina Açısından Dünyaya Müdahale Vasıtası Olarak Nübüvvet, Mevlüt Albayrak

İbn Sina’nın Selbî Yorumlama Metodu,Adnan Küçükali

İbn Sina Metafiziğinin Reddi Çerçevesinde Fahreddin er-Razi'nin Üç Ukdesi, Eşref Altaş

İbn Sina Felsefesi ve Eş'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Razi'nin Yöntemi, Eşref Altaş

Plotinus ve İbni Sina'nın Felsefi Sistemlerinde Sudur Nazariyesi, Mohammed Noor Nabi

İbn Sina'nın Hudus Yorumu, Muhammed Fatih KılıçEkim 2011

Functional Anatomy of the Spine by Avicenna in His al-Qanun fi al-Tıbb, Sait Naderi...


Eylül 2011

El Medico, Noah Gordon (e-kitap)


Ağustos 2011

İbn Sina ve Geriatri (Morfolojik ve Ruhi Açıdan), İbrahim Hakkı Aydın

Filozof İbn Sina ve Modern Nörolojik Bilimler, İbrahim Hakkı Aydın


Temmuz 2011

Fârâbî ve İbn-i Sînâ'nın Metafiziğindeki Yeni-Platoncu Öğelerin Değerlendirilmesi, L. Alfred Ivry


Haziran 2011

İbni Sina'nın İlim Zihniyeti, Aydın Sayılı (Arapça)

İbn Sina, Hüseyin Gazi Topdemir (içindekiler+ önsöz)


Mayıs 2011

The Traditional Diagnosis and Treatment of Respiratory Diseases: a Description from Avicenna’s Canon of Medicine, Seyyed Mehdi Hashemi, Mohsin Raza


Nisan 2011

A Look at the Topic Ziynet (beauty) in the Canon by Ibn Sina, Nil Akdeniz Sari

İbn-i Sina'nın Burhanu's-Sıddıkin'i, Toby Mayer'den Temel Yeşilyurt


Mart 2011

Nasireddin Tusi'nin İbn Sina Felsefesini Fahreddin Razi'nin Eleştirilerine Karşı Savunması, Murat Demirkol

Fahreddin er-Razi'nin İbn Sina Yorumu ve Eleştirisi, Eşref Altaş (içindekiler + kaynakça)

İbni Sina ve Estetik, A. Kamil Cihan (içindekiler + kaynakça)


Şubat 2011

İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı Ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin Etkisi, Kubilay Kolukırık

İbn Sina Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru, Tony Street


Ocak 2011

Fârâbî ve İbn Sînâ'ya Göre Meâd Meselesi, Aygün Akyol


Aralık 2010

İbn Sina'nın Mirası, Dimitri Gutas, Kitap Tanıtımı, Abdullah Yormaz


Kasım 2010

İbn Sina'nın Tıbba Dair Bir Münakaşası, Hilmi Ziya Ülken


Ekim 2010

İbn Sina'nın Varlık Mahiyet Ayırımı Üzerine Tartışmalar, Sinan Oruç


Eylül 2010

Was Ibn Sina from amongst the Scholars of Islaam, troid.org


Ağustos 2010

İbn Sina, Risalat Al-İksir, Ahmed Ateş

Tahran'da İbn Sina Tören ve Kongresi (1954), Ahmed Ateş
Haziran 2010

İbn Sina'da Varlığın İlkesi, Muhammet Fatih Kılıç


Mayıs 2010

Necessary Being in Islamic Philosophy and Theology, Shalahudin Kafrawi (ilk 13 sayfa)

Avicenna on Education in Philosophy and Art, Mohammed Azadpur, Anita Silvers


Nisan 2010

Ibn Sina and Husserl on Intention and Intentionality, Marina Paola Banchetti-Robino

How Ibn Sinian is Suhrawardi's Theory of Knowledge, Mehdi Aminrazavi


Mart 2010

Avicenna's Conception of the Modalities, Allen Back

Avicenna's Flying Man in Context, Micheal Marmura

Avicenna's Position Concerning the Basis of the Divine Creative Action, Rahim Acar


Şubat 2010

Avicenna's Philosophical Stories, Aristotle's Poetics Reinterpreted, Sarah Stroumsa

Ibn Sina Avicenna and Malcolm and the Ontological Argument, Parviz Morewedge

Ibn Sina, Gründe für 100 Jahre Rückenrinnerung, Von Hermann Ley


Ocak 2010

The Contemplative Ideal in Islamic Philosophy, Aristotle and Avicenna, Majid Fakhry

Does God Have a Quiddity According to Avicenna, E. M. Macierowski

St. Thomas and Avicenna on the Agent Intellect, Patrick Lee

Realism and Idealism in Avicenna's Political Philosophy, Miriam GalstonAralık 2009


Aphorisms of Avicenna, A. Süheyl Ünver

Avicenna's Philosopy of Mind, Self-Awareness and Intentionality, Ahmed RD Alwishah

Ibn Sina, Tenth Century Empiricist, E. Terry Prothro

Avicenna's Praise of Euclid, A. Süheyl ÜnverKasım 2009

A Possible Influence, in the Field of Physiological Optics, of Ibn Sina on Ibn Al-Haytham, Aydın Sayılı

İbn Sina'nın Mineroloji Çalışmaları, Esin Kahya

İbni Sina'da Kimya, Esin Kahya

İbn-i Sina Hikayesinin Yeni Bir Yazma Nüshası, Doğan Kaya

İbn Sina Hikayelerinin Arketipsel Tahlili, Esma Şimşek, Ebru Şenocak


Ekim 2009

A Mamluk Theologian's Commentary on Avicenna's Risala Adhawiyya, Part 1, Yahya J. Michot

A Mamluk Theologian's Commentary on Avicenna's Risala Adhawiyya, Part 2, Yahya J. Michot

Avicenna and Tusi on the Contradiction and Conversion of the Absolute, Tony Street

AlFarabi and Avicenna on the Active Intellect, Herbert A. Davidson

Avicenna Explains Why Stars are Visible at Night and not during the Day, A. Süheyl Ünver


Eylül 2009 Hikmetin Bilgisi, Sadece Heves değil, Zahmet de İster, Dücane Cündioğlu (Prof. Alparslan Açıkgenç ile Prof. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında)
Tercüme ve Ciddiyet, Dücane Cündioğlu (Prof. Alparslan Açıkgenç ile Prof. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında)
Ciddiyet İlân Edemem ama Ciddiyete Davet Edebilirim, Dücane Cündioğlu (Prof. Alparslan Açıkgenç ile Prof. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında)
İbn Sina'nın Felak Suresini Tefsiri Bağlamında İlk Yaratılış Düşüncesine Teolojik Bir Yaklaşım, Abdülhamit Sinanoğlu

Kaderin Sırrına Dair Risale, İbn Sina

The Contribution of Ibn Sina to the Development of Earth Sciences, Munim M. Al-Rawi

Avicenna, Catholic Encyclopedia

Avicenna, The Internet Encyclopedia of Philosophy

Avicenna's Biography, Dimitri Gutas (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna's Logic, Sh. B. Abed (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna's Metaphysics, M. E. Marmura (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna's Mysticism, Dimitri Gutas (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna's Psychology, Fazlur Rahman (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna and Practical Sciences, M. Mahdi (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna and Mathematics and Physical Sciences, G. Saliba (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna and Music, O. Wright (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna and Biology, Medicine, B. Musallam (Encyclopaedia Iranica)

Avicenna's Persian Works, M. Achena (Encyclopaedia Iranica)

The Impact of Avicenna’s Philosophical Works in the West, S. Van Riet (Encyclopaedia Iranica)

The Influence of Avicenna on Medical Studies in the West, U. Weisser (Encyclopaedia Iranica)Ağustos 2009


İbn-i Sina'ya Göre İdrar İncelemesi, Murat Yurdakök


İbn-i Sina'nın Menafiul-Aza İsimli Risalesi Üzerinde Bir Çalışma, Gürsel Ortuğ


İbn Sina'nın Açmazı, Hilmi Yavuzİbn Sina bir Ateist miydi?, Dücane Cündioğlu


Temmuz 2009


İbn Sina ve Ahi Evren, Mikail Bayram

İbn-i Sina'nın Göz Hastalıklarında Önerdiği İlaçlar ve Bunların Geleneksel Halk Hekimliğindeki Etkileri, Müjgan Üçer

İbn-i Sina'da Delil, Alamet ve Firaset Kelimeleri Üzerine Bir Açıklama, M. Tahir Yaren

İbn Sina'nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış, Ahmet Kamil Cihan

İbn Sina, Zorunlu Varlık'ın Cüz'iyyatı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir mi, Fehrullah Terkan

Allah'ın Cüz'ileri Bilmesi, Klasik İbn Sina Yorumunun Değerlendirilmesi, Rahim Acar

Yaratma, İbn Sina ve St. Thomas'ın Görüşlerinin Karşılaştırılması, Rahim Acar

Struggling with the Philosopher, a Refutation of Avicenna's Metaphysics by Wilferd Madelung and Toby Mayer, Heidrum Eichner (book review)

Avicenna in Renaissance Italy; The Canon and Medical Teaching in Italian Universities after 1500 by Siraisi, Andrew Cunningham (book review)

Avicenna Latinus, Liber Primus Naturalium, Tractatus Secundus, De Motu et de Consimilibus by Riet, Janssens and Allard, Jon McGinnis (book review)

Talking about God and Talking about Creation, Avicenna's and Thomas Aquinas' Positions by Rahim Acar, Jon McGinnis (book review)

Avicenna by L.E. Goodman, Norman Calder (book review)

The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitab al-Sifa by Amos Bertolacci, Jon McGinnis (book review)

Ibn Sina, Lettre au Vizir Abu Sa'd by Yahya Michot, Robert Wisnovsky (book review)

Al-Sahrastani Critique D'Avicenne Dans La Lutte Contre Les Philosophes, Jean Jolivet

A Medieval Arabic Analysis of Motion at an Instant, The Avicennan Sources to the forma fluens-fluxus formae Debate, Jon McGinnes

Avicenna's Eastern (Oriental) Philosophy Nature, Contents, Transmission, Dimitri Gutas

A Penetrating Question in the History of Ideas, Space, Dimensionality and Interpenetration in the Thought of Avicenna, Jon McGinnis

The Human Soul's Individuation and its Survival after the Body's Death, Avicenna on the Causal Relation between Body and Soul, Therese-Anne Druart

From Al-Kindi to Al-Farabi, Avicenna's Progressive Knowledge of Aristotle's Metaphysics According to His Autobiography, Amos Bertolacci

Some Questions Regarding Avicenna's Theory of the Temporal Origination of the Human Rational Soul, Mcheal E. Marmura

The Eminent Later Scholar in Avicenna's Book of the Syllogism, Tony Street

Theodicee et Approximation Avicenna, Marwan Rashed

Notes on Avicenna's Concept of Thingness, Robert Wisnovsky

Avicenna's Theory of Primary Mixture, Abraham D. Stone

D'Avicenne a Averroes, et Retour, Alain De Libera

La Relation Chez Avicenne, Hatem Zghal

La Definition Du Mouvement Dans La Physique Du Sifa D'Avicenne, Ahmad Hasnawi

One Aspect of the Avicennian Turn in Sunni Theology, Robert Wisnovsky

Ibn Sina's Critique of Mutakallimin's Atomic Theory, Wazir Hasan AbdiHaziran 2009


İbn Sina Felsefesinde Hayal-Oluşturucu Güç (el-Mütehayyile) ve Aşkın Bilgi, Dimitri Gutas

Descartes Üzerinde İbn-i Sina Tesirleri, H. Ömer Özden

İbn-i Sina'nın Ahlak Anlayışı, Murat Korucuk

Hay bin Yakzan, İbn Sina

İbn Sina-İbn Tufeyl Hay bin Yakzan, (içindekiler)

İbn Sina'nın Yaşadığı Coğrafya, İbn Sina'nın Mirası'ndan

A Notable Philosophical Production of the Tadjik People, Ibn-Sina's Donish-Nameh, A. M. Bogoutdinov

A Treatise on Love, Ibn Sina

Avicenna's Explanation of IBS, Mitra Ahmad Soltani

Avicenna's Treatise on Logic, Farhang Zabeeh

Ibn Sina and Mysticism, Shams Inati

İbn-i Sina'nın Hayatı ve Çalışmaları

Islamic Political Philosophy Al-Farabi, Avicenna, Averroes

Avicenna and the Care of the Aged, Trevor H. Howell

Avicenna Messages from a great pioneer of ancient medicine for modern cardiology, Okan Turgut, Şinasi Manduz, İzzet Tandoğan

What does Al-Qanun Fi Al-Tibb (The Canon of Medicine) say on head injuries, Ahmet Acıduman, Berna Arda, Fatma G. Özaktürk, Ümit F. Telatar

Vasovagal Syncope in the Canon of Avicenna The First Mention of Carotid Artery Hypersensitivity, M. Shoja, R. Tubbs, M. Loukas, M. Khalili, F. Alakbarli, A. Cohen-Gadol

Ibn Sina and the Clinical Trial, Mohammad M. Sajadi, Davood Mansouri, Mohamad-Reza M. Sajadi

Avicenna (AD 980 to 1037) and the Care of the Newborn Infant and Breastfeeding, Modanlou

İbn-i Sina'nın Bazı Droglar Hakkındaki Fikirleri ve Bunların Tıbbi Folklorumuz Bakımından Önemi, Ayşegül Erdemir Demirhan

İbn Sina'da Astronomi ve Astroloji, Aydın Sayılı

Felsefi Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sina Felsefesine Yansımaları), Cevdet Kılıç

İbn Sina Aforizması Hakkında, A. Süheyl Ünver

İbn-i Sina Düşüncesinde Tasavvufi Kavram Olarak Arif ve İrfan, Hayrani Altıntaş

İbn-i Sînâ Râfızı midir, Sünnî midir?, Montgomery Watt

İbn-i Sinâ'da Contingence Anlayışı, S. Hayri Bolay
İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri, Vecdi Akyüz

İbn Sina'nın Avrupa Felsefelerine Etkileri, İsmail Yakıtİbn-i Sina'nın Sistemi, H. Ömer Özdenİbn-i Sina'da Metafizik İlmi, H. Ömer Özden

İbn Sina'nın Kavram Anlayışı, Hidayet Peker

Arş Risalesi -Allah'ın Birliği ve Sıfatları Üzerine- İbn Sina


İbn-i Sina, Çevresi ve Yetiştiği Ortam, H. Ömer ÖzdenMayıs 2009

İbn Sina'da Tanrı'nın Kanıtlanması Sorunu, Ömer Mahir Alper (özet)

Kaderin Sırrına Dair Risale, İbn Sina (özet)

Sınırları Olmayan Akıl İbn Sina'da Mistisizmin Mevcut Olmayışı Üzerine, Dimitri Gutas (özet)

Being and Necessity A Phenomenological Investigation of Avienna's Metaphysics and Cosmology, Nader El-Bizri

Sense-Perception and Self-Awareness Before and After Avicenna, Jari Kaukua, Taneli Kukkonen

Gedanken zu Ibn Sinas(Avicennas) Fossil-Interpretation, Wolfhart Langer

Ibn Sina and the status of moral sentences, Mohsen Javadi

Avicenna-His Life and Times, Reuben Levy

Avicenna and Arabic perinatal medicine, Peter M. Dunn

The Canon Medicinae of Avicenna, Paul M. O'Sullivan

Avicenna and Islamic Science, Iago Galdston

Avicenna on the Location of Houses, S.J.

The Political Teaching of Avicenna, Charles E. Butterworth

Avicenna Revisited, Lloyd H. Smith

Memory and Recollection in Ibn Sina's and Ibn Rushd's Philosophical Texts Translated into Latin in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Carla Di Martino

Avicenna or Ibn Sina, L.F.Has

Al-Ghazzali's Tahafut Is It Really a Rejection of Ibn Sina's Philosopy, Jules Janssens

Mulla Sadra's Use of Ibn Sina's Ta'liqat in the Asfar, Jules Janssens

Avicenna's Metaphysics in Context by Robert Wisnovsky, David Reisman

Ibn Sina's Theory of God's Knowledge, Aria Omrani

Al-Ghazali's Use of Avicenna's Philosophy, Richard Frank

The Relevance of the Ibn Sina- Ghazali Debate an Evaluation and a Reassessment, Alparslan Açıkgenç

Ibn Sina (Avicenna) Historical Vignette, Asita S. Sarrafzadeh

Al-Gazali's Concept of Prophecy The Introduction of Avicennan Psychology into As'arite Teology, Frank Griffel

Avicenna's Tract on Cardiac Drugs and Essays on Arab Cardiotherapy Edited by Hakeem Abdul Hameed,M.S. Khan

Zorunlu Varlığın Tikellere Dair Bilgisi Üzerine: İbn Sina- Şehristani Merkezli Bir Tartışma, Aygün Akyol

Bilimin Gelişimi İçinde İbni Sina ve Eğitim Teknolojisi, Kamuran Çilenti

Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, Sempozyum İzlenim ve Değerlendirmeleri, Mevlüt Uyanık

İbni Sina, Ferim Çıkgel

Avicenna on the Quantification of the Predicate, Ahmad Hasnawi

Ibn Sina's Philosophy of Mathematics, Mohammed Ardeshir

Before and after Avicenna Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group,Tony Street (review)

Ibn Sina (Avicenna)- Doctor of Doctors, Monzur Ahmed

Physician's Day in Iran, Manouchehr Saadat Noury

The Wandering Genius Avicenna, Farid Parsa

İbn Sina'ya Yapılan Tenkitler, Hayrani Altıntaş

İbn Sina ve Eğitime Dair, Yusuf Karaosmanoğlu

Osman Ergin, İbni Sina Bibliyografyası, Müjgan Cunbur

Avicenna and the Visionary Recital, Henry Corbin

Meeting Commemorating the Thousandth Anniversary of Avicenna, I. Galdston, Ali Gholi Ardalan, George Sarton, and Arthur Upham Pope

İbn-i Sina (980-1037)

Avicenna (Ibn Sina) The Metaphysics, Book IX, Chapter IV, in Latin adn English

The Life of Ibn Sina, a critical edition and annotated translation by W. E. Gohlman, A.Z. Iskandar

Abu-Ali Sina (Avicenna) and the Description of Trigeminal Neuralgia, J. Lotfi

Avicenna in Renaissance Italy by Nancy G. Siraisi, Roger French

Avicenna on Psychology, a Study of His Poem on the Soul by F. Kholeif (review)Nisan 2009


Avicenna's Life and Contributions to Medicine, Shabnam Nasseh

Ibni Sina'nın Talebesi Hekim, Noah Gordon (kapak)

Avicenna and the Canon of Medicine A Millennial Tribute, Richard Dean Smith

İbn Sina'nın Bilimler Sınıflaması, Hidayet Peker

Etki ve Edilgenin Kısımları, İbn Sina

Farabi ve Ibn Sina'nin Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevasi, Hidayet Peker

Nübüvvetin İspatı ve (Nebilerin) Sembol ve Benzetmelerinin Tevili Üzerine, İbn Sina

Ibn Sina's Burhan Al-Siddiqin, Toby Mayer

İbn-i Sina ve Tıp Tarihindeki Yeri, Ali Haydar Bayat

İbn Sina Felsefesinde Zaman Meselesi, Osman Altınışık

İbn Sînâ Felsefesinde İrâde, Berrin Gürkan

İbni Sina'nın Ahlak Felsefesinde Mutluluk, Oktay Taş

İbn Sina'da Vahiy, Özgür Demirel

İbn Sina ve Wittgenstein`da Dil, Gerçeklik ve Mantık İlişkisi, İlyas Özdemir

Aristotle and Avicenna (İbn Sina) in Terms of the Theory of Intellects, Talip Kabadayı

Avicenna on Causal Priority, Micheal E. Marmura

Creation and the Cosmic System Al-Ghazali and Avicenna, Richard M. Frank

The Metaphysics of Agency Avicenna and his Legacy, Kara Richardson

Avicenna on the Homonymy of Homonymy, Allan Back

Avicenna's Metaphysics in Context by Robert Wisnovsky, Allan Back

Iranian Genius Avicenna, Atefeh Rezvan-Nia

The Use of Avicenna's Metaphysics, VIII, 4 in the Summa Contra Gentiles, Albert G. Judy

Madrid to host conference on Avicenna and Averroes, Tehran TimesMart 2009

Ibn Sina's Musical Theory,Arai Hiroko

İbn Sînâ Düşüncesinde İrfânî Kişilik Tasavvuru Sabit Tabiatın Sabitlenmez Özü ve Yorumun Asliyyeti,İsmail Hanoğlu

Yaratan Bilmezse Kim Bilir?, İbn Sina'ya Göre Allah'ın Cüz'ileri Bilmesi, Rahmi Açar

İbn Sina Epistemolojisinde Bir Bilgi Kaynağı Olarak Sezgi, Şaban Haklı

İbni Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri,Ali Durusoy (içindekiler ve kaynakça)

Kur'an'ın Felsefi Okunuşu, İbn Sina Örneği, Mesut Okumuş (içindekiler ve kaynakça)

Doğunun Bilim Güneşi İbni Sina, Vera Aleksyevna Smirnova (kaynaklar)

İbni Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İlhan Kutluer (içindekiler ve kaynakça)

İbni Sina'nın Mirası, Dimitri Gutas (içindekiler ve kaynakça)

İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupası'ndaki Etkileri,A.M. Goichon (içindekiler ve kaynakça)

Kitabu'ş-Şifa, Sofistik Deliller, İbn Sina (içindekiler)

Farabi ve İbn Sina'nın Garp Ortaçağ Düşüncesi Üzerinde Tesirine Dair Yeni Bazı Münakaşalar, Hilmi Ziya Ülken

İbni Sina ve Risaletu'l-Fusus Fi'l Hikmenin Yazarı, S. Pines

İbn Sina ve Elkimya, Ahmed Ateş

İbni Sina, İnci Şahin (içindekiler)

İbn Sina'da Varlık, Varoluşun Sebebi ve Varlığın Delili Olarak Aşk, Mehmet Bayrakdar

İbn Rüşd'ün İbn Sina'yı Eleştirisi, Oya Şimsek,Yaşar Aydınlı

El-Kanun Fit-Tıbb İkinci Kitap, İbn-i Sina (içindekiler)

İbn Sina ve Whitehead Açısından Tanrı-Alem İlişkisi ve Kötülük Problemi,Mevlüt Albayrak (içindekiler ve kaynakça)

Estimation in Avicenna the Logical and Psychological Dimensions, Deborah L. Black

Kitabu'ş-Şifa, II. Analitikler, İbn Sina (içindekiler)

Şarkın Dehası İbn Sina,Nurullah Larudi (içindekiler)

Avicenna, U. Weisser

The Otorhinolaryngologic Concepts as Viewed by Rhazes and Avicenna, Mohammed-Hossein Azizi

İsfahan Yolu İbn-i Sina, Gilbert Sinoue (kapak)

İbni Haldun ve Farabi- İbni Sinacı Medeni Siyaset Geleneği, Ahmet ArslanŞubat 2009


İbn Sina Haqida Afsanalar- İbni Sina Hakkinda Efsaneler

The Great Professor İbnosina(Avincenna),Elhadi H. Aburawi

Avicenna, 'Abd al-Rahman al-Naqib

The Disorder of Love in Canon of Avicenna, Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs

İbni Sina'nın Şahsiyeti ve Milliyeti Meselesi, Şemseddin Günaltay

İslâm Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü, Süheyl Ünver

İbn Sina, Remzi Demir, Melek Dosay Gökdoğan

Images in Psychiatry, Avicenna,Muhammad Reza Namazi

Simplicius and Avicenna on Nature of Body, Abraham D. Stone

İbn Sina'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri, Muhittin Macit (sadece künye ve kaynakça)

Child Health as Viewed by Ibn-sina, Abdul Nasser Kaadan

Çağını Aşanlar: İbni Sina, Halil İbrahim Göktürk

Ibn Sina (Avicenna), The Prince of Physicians, Samir S. Amr, Abdelghani Tbakhi

Avicenna on Individuation, Self-Awareness, and God’s Knowledge of Particulars, Deborah L. Black

Presidential Support for Avicenna Works, Iran Daily

Bone Fracture in Ibn-Sina Medicine, Abdul Nasser Kaadan

İbni Sina'dan..., kulturtarihi.org

Avicenna on Self-Awareness and Knowing that One Knows,Deborah L. Black

3. Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, kultursanat.orgOcak 2009


Halk Hikayelerinde İbn-i Sina, Cahit Öztelli

İbn-i Sina'nın Bilim Tarihindeki Yeri, Kuhn'ca Bir Yaklaşım, Ahmet Acıduman

İbn Sina Sempozyumu 2008, İstanbul

A New Standard for Avicenna Studies, David C. Reisman

İbn-i Sina ve Dünyaya Etkileri, Resul Kesenceli

Medicine in Stamps, S. Y. Tan

Avicenna- Prince of Physicians by greekmedicine.net

İbn-i Sina'nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri, Yahya Akyüz

Hiç yorum yok: